divendres, 24 de maig de 2013

REFLEXIONS FINALSAquest període de pràctiques està arribant al final i ara cal anar a fent el tancament i posant en ordre tot allò que un va aprenent, interioritzant i sense adonar-se integrant a la seva manera de fer, penar i actuar. 
Al plantejar-nos aquest segons període de pràctiques amb la meva tutora, la mateixa que el primer pràcticum, vam estar pensant en allò que realment l’escola necessita, que pengés del departament d’orientació però que  per manca de temps o per manca de gent amb ganes de fer-ho no s’havia tirat endavant. Reflexionant sobre aquest punt ens va venir el cap tot el tema de la conflictivitat a les aules i el centre en general.  Així vas er com vam arribar al tema de la mediació. Personalment em va engrescar molt, ja que jo en alguna ocasió vaig formar-me ens aquest aspecte, hi crec i crec que es necessari oferir una altra via alternativa a la resolució de conflictes.
A partir d’aquí ens vam anar engrescant i van anar sorgint idees de com treballar-ho, elabora-ho i er tant crear aquest recurs, eina per al nostre centre. En primer lloc, calia tenir el sí de l’equip directiu, ja que un projecte com aquest no es pot tirar endavant si l’equip directiu del centre no hi creu. Així vas er com la meva tutora i jo vam anar exposar al director la idea de les meves pràctiques i l’oportunitat de introduir al mediació al centre. Tan ell com al resta de l’equip ho va trobar molt interessant i ens van donar llum verda per tirar-ho endavant. Ara sí, això ja anava de debò.
A partir d’aquí vaig planificar tot el pla de treball d’aquest pràcticum. Els dos principals protagonistes del pla eren: l’alumnat i el professorat.
Començant pel professorat: va ser molt enriquidor tot el treball fer amb ell, quan t’encares davant un claustre, obert i amb ganes però molt carregat de feina i en el context actual en el que ens trobem, no sempre esperes que la resposta sigui positiva. Em considero una persona amb iniciativa i això em va donar aire i força per portar a terme la sessió de claustre, no tornaré a explicar com va anar ja que hi vaig dedicar alguns posts del blog, només dir que per a mi va ser una experiència professional molt interessant. Sovint quan formes part del claustre però no et toca estar al davant de cap projecte i per tant no et cal la motivació extra de tirar endavant un aspecte que s’està engegant, et deixes portar i costa posar-te a la pell de l’altre. Aquest acció m’ha ajudat a entendre un part important del departament d’orientació d’un centre. Sovint es pensa que l’orientació d’una escola ha d’estar orientada a l’alumnat però no podem oblidar que una branca importantíssima dels centres escolars és el grup de professorat que hi ha. Si tenim un claustre amb ganes, motivació i els quals es senten acompanyats desenvoluparan la seva tasca educactiva i professional molt millor que is no és així. Una bona tasca de l’equip d’orientació és fer un bon acompanyament al professorat. Durant el primer període de pràctiques, ja vaig poder veure aquest acompanyament, en un tema molt concret com va ser els PI. En aquesta ocasió, ha estat diferent perquè l’objectiu era que el professorat fes una feina de reflexió i de treball en equip, donant la importància al treball com assentador d’unes bases per un pla nou a l’escola. Ha estat molt enriquidor compartir amb els meus companys de feina, però aquesta vegada des d’una altra basant i perspectiva.
 
L’altra branca imprescindible del centre és l’alumnat. A diferència del primer període de pràctiques on vaig estar més en contacte amb alumnat, veient casos, participant en avaluacions i sobretot en l’elaboració de Plans Individualitzats (PI), en aquest cas no he pogut participar tan de la realitat de l’aula. En aquest aspecte he participat de dues maneres diferents: en primer lloc, participant de l’optativa mediem i convivim amb un grup de 1er d’ESO. Per qüestions d’horari no sempre he pogut anar a totes les sessions però a les que he pogut assistir, he pogut copsar les ganes d’aquest alumnes a descobrir-se i a treballar per millorar la convivència del centre. En aquesta matèria optativa, es treballaven les habilitats socials i una mica autoconeixement en una primera fase, i en segon terme, la necessitat de viure en un clima de bona convivència, de respecte i solidaritat amb l’altre. Aquesta optativa es dur a terme durant el primer i el tercer trimestre del curs amb dos grups diferents d’alumnes. S’ofereix a 1er i a 3er d’ESO.  D’aquí va sorgir la idea de crear una optativa per a formar agents de mediació, és a dir, alumnes mediadors. Aquesta idea també està inclosa dins el meu pla de treball però en aquest moment no la pogut valorar perquè aprofitaré les últimes setmanes del pràcticum, inclús una vegada acabat ja que l’allargaré fins a final de curs per desenvolupar-la.
 
Per últim, m’agradaria compartir amb vosaltres el fet que ha estat per mi un període on he après molt. Jo sóc mestra i sóc de els que m’agrada ser a l’aula amb els alumnes, aprenent d’ells i gaudint amb ells. Aquest temps m’ha ajudat a entendre que si vull ser i vull treballar de psicopedagoga, l’escola és le meu entorn, i que el departament d’orientació del centre és un departament viu, dinàmic i molt important pel bon funcionament de l’escola. He pogut aplicar ple d’aspectes apresos durant la carrera, aquells que mentre els estudies creus que al final no recordaràs o bé que  potser no són tan importants. Però el fet és que sí, que tot allò que he anat aprenent a través de les matèries, dels fòrums i de tots els companys que he tingut, arriba un moment que apareix en el teu pensament i que t’ajuda a resoldre algun interrogant que se’t planteja.
M’ha encantat, i perquè no, fascinat poder participar del treball de l’equip d’orientació. Treballar amb les 4 professionals del centre dedicades a l’acompanyament de profes, d’alumnes i de les seves famílies, m’ha ampliat la meva visió parcel·lada de l’escola i per tant he aconseguit tenir una visió més global i per tant més real del centre.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dilluns, 20 de maig de 2013

FASE 2 : pròpia elaboració del pla de mediació

En primer lloc us adjunto tot allò que m'havia proposta durant aquesta segona fase del pla de mediació.

FASE 2 :       elaboració del pla de mediació                                                          

Objectius:
-          creació d’un document on incorpori el pal de mediació del centre.
-          dotar al centre d’eines i recursos en la resolució de conflictes.  
-          proposar la mediació com alternativa en la resolució de conflictes.
Destinataris/àries: comunitat educativa. 

ACTIVITATS I CONTINGUTS
  1. anàlisi sobre la realitat del centre
  2. detecció de necessitats del centre.
  3. estructuració i organització del propi pla de mediació. 
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
  1. anàlisi documental
  2. observació directe de la convivència en el centre
  3. registres de conflictivitat

Tal i com us vaig explicar en l'última entrada ja hem començat amb l'elaboració del pal de mediació, vam acabar la primera fase que ha estat tota al recollida d'informació, i ja ens hem endinsat en la segona: pròpiament l'elaboració del document/pla de mediació del centre. Per poder elaborar-lo, el primer que vam fer va ser analitzar la realitat del centre vers la conflictivitat. com?
En primer lloc, a partir del treball del professorat per tal de veure en quins moments hi ha més conflictes  quines etapes són més problemàtiques i per poder constatar des de la visió del professorat quines necessitats tenen. Com ja us he explicat va ser un treball molt profitós i enriquidor.
en segon lloc, ens hem dirigit  als caps d'estudis de les diferents etapes per tal de poder quantificar les incidències relacionades amb conflictes que hi ha. com era d'esperar hi ha més incidències registrades a la ESO que a Infantil-Primària i Batxillerat.  vam poder quantificar aquestes incidències a través d'un registre on hi consta el dia, l'alumne o alumnes i/o el professorat que han tingut el conflictes, el professor/a que ha vist i ha actuat en aquell moment, i també, una petita explicació per part dels dos alumnes i/o el professor/a del què ha passat; al igual que també hem pogut quantificar el nombre de sancions i expulsions que hi ha hagut des d'inici de curs fins ara. 
A partir d'aquí vam anar desenvolupant el pla de mediació que ja us vaig pensar en la post del dia 28 d'abril. encara no el tenim acabat per tant no us el puc penjar, és que anirem detallant durant aquesta recta final de les pràctiques. M'havia proposat acabar-lo durant el mes de maig però segurament agafaré alguns dies de juny, ja que és important anar a poc a poc i fer-ho ben fet.  dijous, 16 de maig de 2013

ELABORACIÓ PLA MEDIACIÓ: Fase 1, recollida informació i documentació


Com ja us he anat explicant , durant aquest 2n període de pràctiques hem començat a elaborar el pal de mediació del centre. En el meu pla de treball la primera fase es tractava de recollida d'informació. 
A continuació us detallo com m'ha anat.


Els OBJECTIUS que m'havia plantejat eren:
-          recollir  documentació per la fonamentació teòrica
-     recollir dades i informació específica del centre relacionada amb la convivència i la resolució de conflictes

Les ACTIVITATS I CONTINGUTS que he portat a terme han estat:

1-    cercar bibliografia i web grafia relacionada amb la cultura de la pau i la mediació: bàsicament he fet Internauta i he buscat i rebuscat per la xarxa. M'he centrat en bibliografia però també amb diferents experiències d'altres centres. 

2-    Destriar i recopilar i estudiar la diferent informació cercada. aquesta feina ha estat força complicada, és un tema que hi ha moltíssima informació i cal mirar, llegir, contrastar i destriar bé. Al haver-hi tanta cosa publicada, arriba un moment que el cap explota i que ja no saps ben bé en quin punt et trobes, i que de tot allò que has llegit i cercat. Per mi aquest va ser el moment d'aturar-me i de començar a descartar informació i de començar-la a situar en cada àmbit de l meu treball. Ha estat una feina molt interessant i també entretinguda, i per què no dir-ho una mica feixuga. 

A continuació us poso uns quan exemples dels INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES que he cercat per fer-ne algun tipus d'ús durant el meu treball. 
  1. instruments:
- bibliografia: he anat actualitzant la pàgina de bibliografia del blog. tot i amb això us adjunto un parell que em semblen molt interessants. 
llicències d'estudi:


-web grafia
    www.edu3.cat 
www.xtec.cat 
 
-          dades internes del centre

2- tècniques:
- qüestionaris
- enquestes
CAIXA DE CONVIVÈNCIA: EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Aquesta Kxa ofereix activitats per a treballar diferents aspectes que intervenen en la convivència. En aquest recurs es treballa la competència Social, la comunicació, les emocions, l’acollida, la 'inclusió i la cultura de la pau i mediació.
La Kxa contempla l’adequació d’activitats i creació d’activitats pels diferents nivells d’infantil i primària. A la kxa de convivència hi podem trobar 20 activitat d'infantil, 21 per a cicle inicial, 25 de cicle mitjà i 26 de cicle superior.


CINC KXS: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
5Kxs és un conjunt de recursos, en forma d’activitats, per a formadors i formadores i per als centres que desitgin treballar amb l’alumnat aspectes generals i específics dins dels projectes de convivència.

5Kxs suposa disposar d’un seguit d’activitats i materials per aplicar directament a l’aula, per tant, potser molt útil per treballar aspectes de convivència des d'un punt de vista curricular, atenent a les competències bàsiques.
Totes les activitats de 5Kxs són autoavaluables.